Από την ίδρυσή της τον Απρίλιο του 2009, η Greentop Ενεργειακή Α.Ε δραστηριοποιείται στο χώρο της Πράσινης Ανάπτυξης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος. Επιδεικνύοντας σημαντικό έργο στους τομείς της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας και απασχολώντας καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, η Greentop δεσμεύεται για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και την εφαρμογή αξιόπιστων λύσεων με στόχο την υψηλή ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.